Skeppsholmslägren

Skeppsholmslägren är en samling kultur- och friluftsläger för barn och unga från alla delar av Stockholm med omnejd. Lägren arrangeras av Skeppsholmslägren Ideell förening i samarbete med Kulturfyren.

Lägren, som är dagläger (utan övernattning), har olika teman där deltagarna får djupdyka i olika konstarter och testa på metoder på ett lekfullt och roligt sätt.

Vi tar barnen och ungdomarna på fullaste allvar i skapande och lek men gör det med största glädje och värme. Lägren leds av pedagoger med specialisering inom sitt respektive område (konst, filosofi, teater, kör, friluft).

En av tankarna med Skeppsholmslägren är att barn från Stockholms alla delar ska ha möjlighet att mötas i gemensamma intressen och få kompisar i olika delar av stan och dess förorter. Lägren på Skeppsholmen och i Gamla Stan är lika mycket till för barn från Botkyrka, Tensta och andra ytterförorter som lägren i Botkyrka är till för barn från innerstaden och närförorter.

Vi har också en glidande skala på lägeravgiften så att alla oavsett inkomst ska ha möjlighet att anmäla sina barn.

Nytt för 2024 är att lägeromfattningen p.g.a. bristande finansiering är något reducerad och friluftslägren och teaterlägren utgår därför.

Sommaren 2024 anordnar Skeppsholmslägret Ideella Förening konstläger, konst- & filosofiläger samt körläger, alla förlagda till Skeppsholmen.

Varmt välkomna till årets läger!
Christoffer och Susanna

25-28 juni, 2024
9-13 år

Konstläger

“Ännu ett år, ännu ett tema! Men tänk större!” För tredje året i rad kör våra eminenta konstpedagoger Susanna Pousette Blomé och Christoffer Svärd sina kloka huvuden ihop och i...
25-28 juni, 2024
9-13 år

Körläger

På körlägret blandar vi sång, musik och lek och utforskar många olika genrer tillsammans med barnen. Vi fokuserar på att sjunga tillsammans och ger även möjlighet, för den som vill,...

Lägeravgift

De differentierade priserna är till för att barn med olika ekonomiska förutsättningar ska ha möjlighet att gå på Skeppsholmslägren.

Nedanför är en rekommendationsskala för lägeravgifterna. Vi ber er som har möjlighet att betala mer än rekommenderat att göra det, den egentliga kostnaden per barn/ läger är ca 3200 kr.

Skalan utgår från total hushållsinkomst brutto:

Kr/månRekommenderad lägeravgift/barn
> 60.000 kr2400 kr / barn
50-60.000 kr1950 kr / barn
40-50.000 kr1600 kr / barn
30-40.000 kr1100 kr / barn
< 30.000 kr500 kr / barn

Anmälan är bindande, men att vid uppvisande av läkarintyg vid sjukdom kan beloppet förutom 400 kr i administrationsavgift betalas tillbaka.

Sponsor

Ge alla barn samma chans!
Till nya vänner från nya områden
Till kulturell utveckling
Till något roligt att se fram emot på sommaren

Du kan göra skillnad för barn som annars inte har möjlighet!
(Produktionskostnad för lägren ligger på runt 3200 kr/barn)

Projektstödjare

Åhlén Stiftelsen

Vi söker efter bidrag och lägerstödjande organisationer och företag. Vid intresse av att stödja Skeppsholmslägren kontakta info@skeppsholmslagret.se